Ostatní bezpečnostní služby

  • Zajistíme služby na míru v souladu s vašimi potřebami
  • Převoz finanční hotovosti
  • Patrolovací služba
  • Kamerové systémy
  • Pořadatelská služba
Převoz finanční hotovosti
V rámci zvýšeného rizika nebezpečí, provádí tuto službu vyškolení profesionálové, kteří absolvovali speciální výcvik.
Více info
Patrolovací
služba
Využívá se na místech, kde není nejvhodnější používat klasickou fyzickou ostrahu. Zajišťuje sledování jen částí hlídaného objektu.
Více info
Kamerové systémy
Vysoce efektivní systém střežení venkovních prostor. Kamerový systém PCO je napojen na Pult centrální ochrany.
Více info
Pořadatelská služba
Zaměřujeme se na kontrolu vjezdu a výjezdu vozidel do určených prostor, kontrolu chování osob a další.
Více info

Převoz hotovosti

Tato služba je určena především pro banky, obchody, státní správu, firmy a podnikatele, kteří potřebují svou hotovost a ceniny přepravovat rychle a hlavně bezpečně. Zákazník se tak zbavuje rizika a odpovědnosti spojené s přepravou cenných zásilek, nevystavuje svou osobu reálnému nebezpečí přepadení a nemusí se starat o vybavení nutné k takovéto přepravě. K přepravě používáme služební vozidla se sledovacím zařízením a odborně vyškolenou posádkou, která je vybavena odpovídajícími prostředky k přepravě cenin.

  • Doprovod vozidla převážející hotovost: hotovost je převážena ve vozidle zákazníka a doprovod činí jedno či více služebních vozidel bezpečnostní agentury
  • Doprovod zakazníka převážející hotovost: pověřená osoba zákazníka vč. finanční hotovosti je přepravena služebním vozidlem bezpečnostní agentury
  • Převoz finanční hotovosti: finanční hotovost je v zapečetěném stavu předána zaměstnancům bezpečnostní agentury a ti ji přepraví do nočního trezoru

Potřebujete co nejlépe zabezpečit váš majetek? Rádi vám pomůžeme a poradíme.
Kontaktujte nás! Navrhneme vám řešení na míru.

Jsme připraveni na jakoukoliv situaci

Společnost O.S.E. Security Consulting, s.r.o. je pojištěna proti škodám na majetku třetích osob a dále proti škodám způsobených dodavateli v souvislosti s výkonem strážní služby u České pojišťovny a.s. a to do výše 40.000.000 Kč.

Česká Pojištovna logo
Spolehlivá kontrola

Spolehlivá kontrola patrolovací službou

Patrolovací služba je nasazována ke kontrole objektů tam, kde z hlediska ekonomického a taktického není vhodné použít klasickou fyzickou ostrahu objektu. Služba spočívá v nepravidelných kontrolách objektů členy zásahové jednotky PCO. Při kontrole je zjištěn stav objektu – neporušenost dveří a vstupů, pohyb osob v areálu, kontrola technologických zařízení a plnění dalších úkolů dle specifikace zákazníka. Frekvence kontrol je stanovena na základě vyhodnocení bezpečnostních rizik. Patrolovací službu je vhodné kombinovat s dalšími prvky ostrahy zejména PCO a kamerovým systémem. Činnost zásahových jednotek, četnost provedených kontrol a časové rozvržení je kontrolováno elektronickým systémem NASEC – monitorovací systém GPS instalovaný ve všech služebních vozidlech agentury.

Efektivní řešení na střežení venkovních prostor

Kamerový systém PCO je vysoce efektivním systémem střežení venkovních prostor. Střežený objekt vybavený kamerovým systémem s dálkovým přenosem obrazu (pomocí internetu) je připojen na Pult centralizované ochrany. V případě narušení perimetru ve střeženém objektu je obraz přenesen na PCO, kde operátor vyhodnotí kamerový přenos a v případě nutnosti vysílá zásahovou jednotku k prověření a zajištění střeženého objektu. Následně se dle smluvních podmínek vyrozumí zákazník a Policie ČR.

Operační středisko naší společnosti je připojeno na internetovou síť optickým spojem s propustností 100 Mbit/s. Tato konektivita nám dává více než dostatečnou rychlost pro připojení kamerového systému ve vašem objektu. Standardně se využívá kamerový systém na ostrahu fotovoltaických elektráren.

Máte dotaz ohledně fyzické ostrahy? Rádi vám pomůžeme a poradíme.
Kontaktujte nás! Navrhneme vám řešení na míru.

Napojíme váš kamerový systém
na Pult centralizované ochrany

Naše moderní dispečerské středisko slouží ke vzdálené ostraze našich klientů. Elektronický zabezpečovací systém vysílá směrem k PCO informace v zakódované podobě. Informace zpracuje speciální program. V případě napadení objektu vyšle EZS zprávu a operátor PCO vydá pokyn zásahové jednotce k okamžitému prověření objektu. 

Zásahový vůz

Pořadatelská služba

Službu provádí zkušený a dynamický tým, který má dlouholeté zkušenosti s konáním těchto akcí. Dle požadavku zákazníka se zaměřujeme na kontrolu vjezdu a výjezdu vozidel do určených prostor, kontrolu osob před vpuštěním do určených prostor, kontrolu chování osob v určeném prostoru, jež má za cíl zamezit výtržnictví , ale i fyzickému násilí nebo poškozování majetku ostatních návštěvníků či vybavení a techniky organizátorů akce. 

Máte dotaz ohledně fyzické ostrahy? Rádi vám pomůžeme a poradíme.
Kontaktujte nás! Navrhneme vám řešení na míru.

Ostatní naše služby

Ostraha firem a domácností

Ostraha firem a domácností

Více info
Ostraha vozidel a kniha jízd

Fyzická ostraha

Více info
Ostraha vozidel

Ostraha vozidel

Více info