Fyzická ostraha
vašich objektů

 • Instalace obchůzkového kontrolního systému zdarma
 • Každodenní kontroly zásahovou jednotkou zdarma
 • Zajištění služeb na míru vašim potřebám

Fyzická ostraha pro průmyslové objekty

Patří k základním činnostem naší bezpečnostní agentury. Vždy hledáme nejefektivnější způsob a variantu ostrahy pro koncového zákazníka. Telekomunikační spojení mezi ostrahou objektu, operačním střediskem a zásahovými jednotkami probíhá prostřednictvím vlastní rádiové sítě. Tato rychlá a bezporuchová komunikace umožňuje operativně řešit vzniklé situace, jako je vniknutí pachatele do objektu, požár či nehodu. Dále je touto cestou prováděna pravidelná kontrola spojení s ostrahou.

Strážní služba
Vyhodnocuje a posuzuje rizika nebezpečí a problémů. Chrání majetek i osoby. Mezi hlavní úkoly patří zejména:
 • obchůzková služba
 • uzavírání a otevírání všech prostor v čase a počtu podle určení zákazníka
 • základní protipožární dohled
 • obsluha a dohled nad jednoduchými technologickými zařízeními
 • hlásná povinnost
Pro firmy
Zabezpečuje váš objekt proti nezvaným hostům, krádežím a haváriím. Dále je nedílnou součástí služeb vedení:
 • evidence a kontrola všech vcházejících a vycházejících osob
 • ohlašování návštěv
 • dohled nad lokálními střežícími a kamerovými systémy

Pro vaši jistotu nainstalujeme zcela zdarma
obchůzkový kontrolní systém

Na základě požadavku zákazníka instalujeme na své náklady elektronický kontrolní obchůzkový systém v objektu, který umožní zpětně kontrolovat včasnost a řádnost provádění obchůzkové služby. Kontrolní systém se skládá z řady čipů umístěných v prostoru objektu a ze čtecího zařízení neseného vrátným při obchůzce, do kterého načítá jednotlivé čipy. Výstup z tohoto kontrolního systému má možnost zákazník požadovat po společnosti k doložení plnění smlouvy o ostraze.

Maximální ochrana
100% přesnost
Jednoduchá evidence

Chcete provést připojení vaší firmy na Pult centrální ochrany?
Kontaktujte nás! Navrhneme vám řešení na míru.

Posílíme ostrahu vašeho objektu
o zásahovou jednotku PCO
zcela zdarma

V každé oblasti, kde působí současně i zásahové jednotky PCO dostává zákazník zdarma i službu zásahu na objektu. V případě mimořádné události v objektu je do střeženého objektu přizvána i zásahová jednotka PCO k posílení ostrahy a zamezení vzniku dalších škod. Zásahová jednotka dále provádí každodenní kontrolu výkonu strážní služby.

Zásahový vůz

Připojení na PCO

Objekty, případně nejdůležitější části střeženého objektu vybavené elektronickým zabezpečovacím a požárním systémem mohou být připojeny na PCO naší společnosti. V případě vyhlášení poplachu nebo požáru je vyslán strážný přes radiostanici na místo poplachu. Dále je rovněž vyslána zásahová jednotka.

Chcete provést připojení vaší firmy na Pult centrální ochrany? Rádi vám pomůžeme a poradíme.
Kontaktujte nás! Navrhneme vám řešení na míru.

Jsme připraveni na jakoukoliv situaci

Společnost O.S.E. Security Consulting, s.r.o. je pojištěna proti škodám na majetku třetích osob a dále proti škodám způsobených dodavateli v souvislosti s výkonem strážní služby u České pojišťovny a.s. a to do výše 40.000.000 Kč.

Česká Pojištovna logo

Ostatní naše služby

Ostraha firem a domácností

Ostraha firem a domácností

Více info
Ostraha vozidel a kniha jízd

Ostraha vozidel

Více info
Ostatní bezpečnostní služby

Ostatní služby ostrahy

Více info